Weblogic Instancelarını Windows Servisine Dönüştürmek

Weblogic Server Konsoluna erişebilmek ve bu konsol üzerinden işlemler yapabilmek için Admin Server ‘ın çalışır durumda olması gerekmektedir. Weblogic kurulumunda Admin Server windows servisi halinde olmadığı için start/stop scriptlerini kullanarak işlem yapabilmekteyiz. Ancak bu durumda Admin Server’ı açan session kill olduğunda Admin Server da direk olarak stop duruma geçmektedir. Linux/Unix gibi işletim sistemlerinde bu tarz scriptlerin session bağımsız olarak çalıştırılabilmesi nohup ile mümkündür ancak Windows işletim sisteminde bu tarz bir işlem mevcut değildir. Bunun için Admin Server ‘ a ve gerekirse diğer Managed Server’lara ait Windows servisi yaratarak bu uygulamaların session bağımsız çalışmalarını sağlayabiliriz.

A. Admin server’ın Windows Servisi Haline dönüştürülmesi:

1. Domain home dizinine gidin. C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain

2. Bu dizine bir tane command scripti oluşturun. Ben adını “InstallAdminServerSvc.cmd” olarak verdim ama anlaşılır olabilecek şekilde herhangi bir isim verebilirisiniz.

3. Bu scriptin içini aşağıdaki şekilde kendi değerlerinize göre güncelleyerek editleyelim:

echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=base_domain
set USERDOMAIN_HOME=C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain
set SERVER_NAME=AdminServer
set WL_HOME=C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3
set WLS_USER=weblogic
set WLS_PW=welcome123
set PRODUCTION_MODE=true
set JAVA_VENDOR=Oracle
set JAVA_HOME=C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_17_R28.0.0-679
set MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx256m
call "%WL_HOME%\server\bin\installSvc.cmd"
ENDLOCAL

4. Daha sonra bu scripti komut satırından bulunduğu dizine giderek çalıştırdığınızda "beasvc base_domain_AdminServer installed" sonucunu göreceksiniz.

Not: Komut Satırını açarken mouse ile sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmalısınız. Zira “Permission denided” hatası alabilirsiniz.

5. Şimdi yaratmış olduğunuz servisi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services altından kontrol edebilirsiniz.

6. Aynı zamanda services.msc ‘den de servisi kontrol edebilirsiniz.
7. Komut satırından şu şekilde servisin başarılı bir şekilde yüklenmiş olduğunu gerçekleyebilirsiniz:

set WL_HOME=C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3
set PATH=WL_HOME\server\bin;%PATH%

cd C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin
beasvc -debug "beasvc base_domain_AdminServer"

8. İsterseniz services.msc den isterseniz de aşağıdaki komutlar ile bu servisi start/stop edebilirsiniz.

Servisi başlatmak:
net start "beasvc base_domain_AdminServer"
Servisi durdurmak:
net stop "beasvc base_domain_AdminServer"

B. Managed Server ‘ın Windows Servisi Haline Dönüştürülmesi:

1. Domain home dizinine gidin.

C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain

2. Bu dizine bir tane command scripti oluşturun. Birden fazla managed server olableceği için “InstallManagedServerCRMSvc.cmd” gibi hangi managed server a ait olduğunu belirtmekte fayda var.

3. Bu scriptin içini aşağıdaki şekilde kendi değerlerinize göre güncelleyerek editleyelim: Burada yukardaki scriptte ek olarak Admin Url i belirtiyoruz.

echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=base_domain
set USERDOMAIN_HOME=C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain
set SERVER_NAME=CRM
set WL_HOME=C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3
set WLS_USER=weblogic
set WLS_PW=welcome123
set PRODUCTION_MODE=true
set JAVA_VENDOR=Oracle
set JAVA_HOME=C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_17_R28.0.0-679
set ADMIN_URL=http://localhost:7001
set MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx256m
call "%WL_HOME%\server\bin\installSvc.cmd"
ENDLOCAL

Not: Burada eğer ADMIN_URL belirtilmezse managed server start olmaz ve managed server loglarında aşağıdaki hatayı görürsünüz:

javax.naming.ServiceUnavailableException [Root exception is java.rmi.NoSuchObjectException: The object identified by: '31' could not be found. Either it was has not been exported or it has been collected by the distributed garbage collector.]

4. Daha sonra bu scripti komut satırından bulunduğu dizine giderek çalıştırdığınızda "beasvc base_domain_CRM installed" sonucunu göreceksiniz.

5. Şimdi yaratmış olduğunuz servisi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services altından kontrol edebilirsiniz.

6. Aynı zamanda services.msc ‘den de servisi kontrol edebilirsiniz.

7. Komut satırından şu şekilde servisin başarılı bir şekilde yüklenmiş olduğunu gerçekleyebilirsiniz:

set WL_HOME=C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3
set PATH=WL_HOME\server\bin;%PATH%

cd C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin
beasvc -debug "beasvc base_domain_CRM"

8. İsterseniz services.msc 'den isterseniz de aşağıdaki komutlar ile bu servisi start/stop edebilirsiniz.

Servisi başlatmak:
net start "beasvc base_domain_CRM"
Servisi durdurmak:
net stop "beasvc base_domain_CRM"

C. Servisin Uninstall Edilmesi:

1. Yukardaki adımlara benzer şekilde domain home dizininde “UninstallAdminServerSvc.cmd” command scriptinin içini aşağıdaki şekilde editliyoruz:

echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=base_domain
set SERVER_NAME=AdminServer
set WL_HOME=C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3
call "%WL_HOME%\server\bin\uninstallSvc.cmd"
ENDLOCAL

Ya da

sc delete "beasvc base_domain_AdminServer"  ile servisi silebilirsiniz.

2. Managed server servisinin uninstall edilmesi için de benzer adımları uygulayabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki Oracle dökümanından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

http://download.oracle.com/docs/cd/E12840_01/wls/docs103/server_start/winservice.html
0 yorum:

Yorum Gönder